• Personligheten är viktig. Vi förklarar varför.

    Sista åren har vi sett en positiv trend på marknaden; kandidater bedöms mer utifrån vad de har åstadkommit och mindre utifrån utbildning och karriärväg. Äntligen, säger vi. Personlighet och förmågan att lära får mer tyngd i rekryteringssammanhang. Kunskap är viktigt men hur snabbt du lär dig är viktigare.