brush-ups och webinar

Masters uppfräschningsutbildningar, som inkluderas i ditt företags licens, ger dig möjligheter att upprätthålla och öka dina kunskaper som certifierad användare av våra verktyg.

Under våra uppfräschningstillfällen diskuterar vi användningen och tolkningen av utfall i testrapporter. Tillfällena som hålls på plats ger också möjlighet till nätverkande, och ger inspiration och input mellan certifierade användare av våra verktyg. T ex genom att dela egna anonyma och aktuella rapporter som underlag för diskussion och tolkning.

Syfte: Att förbättra eller bibehålla din självsäkerhet och kompetens inom användningen av våra verktyg, för att:
• öka kompetensen i att genomföra återkopplingar
• fräscha upp dina kunskaper om definitioner och tolkningar
• hålla dig uppdaterad med rätt vokabulär
• hålla dig uppdaterad kring etiska riktlinjer som gäller för användning av tester
• bredda och inspirera till ett ökat användande, av olika rapporter, analyser mm

Innehåll och form:
Brush-ups hålls på plats i Masters lokaler eller i kunds lokaler i det fall det finns många certifierade användare. Webinars genomförs som livesändningar i våra aktuella sociala mediekanaler. De kan även ses i efterhand.

Förutsättningar:
Du måste vara en certifierad användare i aktuellt verktyg.