brush-ups och webinar

Masters uppfräschningsutbildningar, som inkluderas i ditt företags licens, ger dig möjligheter att upprätthålla och öka dina kunskaper som certifierad användare av våra verktyg.

Under våra uppfräschningstillfällen diskuterar vi användningen och tolkningen av utfall i testrapporter. Tillfällena som hålls på plats ger också möjlighet till nätverkande, och ger inspiration och input mellan certifierade användare av våra verktyg. T ex genom att dela egna anonyma och aktuella rapporter som underlag för diskussion och tolkning.

Syfte: Att förbättra eller bibehålla din självsäkerhet och kompetens inom användningen av våra verktyg, för att:
• öka kompetensen i att genomföra återkopplingar
• fräscha upp dina kunskaper om definitioner och tolkningar
• hålla dig uppdaterad med rätt vokabulär
• hålla dig uppdaterad kring etiska riktlinjer som gäller för användning av tester
• bredda och inspirera till ett ökat användande, av olika rapporter, analyser mm

Innehåll och form:
Brush-ups hålls på plats i Masters lokaler eller i kunds lokaler i det fall det finns många certifierade användare. Webinars genomförs som livesändningar i våra aktuella sociala mediekanaler. De kan även ses i efterhand.

Förutsättningar:
Du måste vara en certifierad användare i aktuellt verktyg.

Inbjudan Webinar om BRIGHT – 27 oktober

From good to excellent! Hur säkerställer du att dina servicemedarbetare ger den service ni vill att era kunder ska få?

Vi vill gärna att medarbetare med serviceansvar (t ex butikspersonal, kundservice, servering, tekniker, rådgivare etc) ger bra service, men hur vet ni att de ni rekryterar har attityden och de beteenden som krävs för att kunna ge den service ni vill?

BRIGHT är vårt screeningtest som mäter attityd till service och sälj. Här berättar vi mer om vad det innebär att använda BRIGHT och vilka effekter man kan uppnå.

Webinaret sänds live den 27 oktober kl 09:00 – 09:15.

Varmt välkommen att anmäla dig här. Inbjudan kommer i form av en kalenderinbjudan med länk till webinaret.

Väl mött!

Inbjudan Webinar om Person-job fit – 17 november

Varför är det så viktigt att utgå från matchning mot krav när man bedömer en kandidat? Det verkar så enkelt men är svårt. Vi hjälper dig hålla fokus med vårt koncept Person-job fit.

Vi berättar mer om hur du genomför en jobbanalys i syfte att ta fram en kravprofil som är genomarbetad i grunden.

Webinaret sänds live den 17 novemer kl 09:00 – 09:45.

Varmt välkommen att anmäla dig här. Inbjudan kommer i form av en kalenderinbjudan med länk till webinaret.


Väl mött!

Inbjudan Webinar om Från kravprofil till Criteria – 24 november

I konceptet Person-job fit säkerställer vi att du har en genomarbetad kravprofil att förankra din process i, men hur säkerställer du att dina krav blir omvandlade till Criteria i vårt verktyg Metis?

Vi lotsar dig igenom processen och ger lite tips och råd på vägen.

Webinaret sänds live den 24 november kl 09:00 – 09:30.

Varmt välkommen att anmäla dig här. Inbjudan kommer i form av en kalenderinbjudan med länk till webinaret.

Väl mött!