master webinar och brush-ups

Masters uppfräschningsutbildningar, som inkluderas i ditt företags licens, ger dig möjligheter att upprätthålla och öka dina kunskaper som certifierad användare av våra verktyg. Kontakta oss för mer information.

Under våra uppfräschningstillfällen diskuterar vi användningen och tolkningen av utfall i testrapporter. Tillfällena som hålls på plats ger också möjlighet till nätverkande, och ger inspiration och input mellan certifierade användare av våra verktyg. T ex genom att dela egna anonyma och aktuella rapporter som underlag för diskussion och tolkning.

Syfte: Att förbättra eller bibehålla din självsäkerhet och kompetens inom användningen av våra verktyg, för att:
• öka kompetensen i att genomföra återkopplingar
• fräscha upp dina kunskaper om definitioner och tolkningar
• hålla dig uppdaterad med rätt vokabulär
• hålla dig uppdaterad kring etiska riktlinjer som gäller för användning av tester
• bredda och inspirera till ett ökat användande, av olika rapporter, analyser mm

Innehåll och form:
Brush-ups hålls på plats i Masters lokaler eller i kunds lokaler i det fall det finns många certifierade användare. Webinars genomförs som livesändningar i våra aktuella sociala mediekanaler. De kan även ses i efterhand.

Förutsättningar:
Du måste vara en certifierad användare i aktuellt verktyg.