{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Scania är ett världsomspännande företag och ägs av Volkswagenkoncernen. Scania etablerades för 125 år sedan och kärnan i deras verksamhet är tillverkning av lastbilar, bussar och motorer. Scania genomgår nu en spännande förvandlingsresa från att vara en traditionell lastbilstillverkare till att bli en tjänsteleverantör av kompletta och hållbara transportlösningar. Företaget har ca 45 000 anställda världen över, varav ca 15 000 av dessa är verksamma i Sverige.

Vi har pratat med Mats Andersson, rekryteringsspecialist på Scania 
Rekryteringscenter, som varje år hanterar närmare 1 000 vakanta tjänster. I stort sett alla dessa tjänster går via Mats och hans kollegor på Rekryteringscenter och Masters tester kvalitetssäkrar deras arbete avsevärt.

VARFÖR VALDE NI MASTER OCH DERAS LÖSNINGAR?

– När vi för tre år sedan genomförde en upphandling med fyra olika leverantörer av testverktyg föll valet på Master. Kriterier som granskades var prisvärdhet, support, tillgänglighet, metodik för återkoppling samt deras service. Vi tittade även på ambitionen att utveckla verktygen ytterligare. 

Deras plattform är enkel att jobba med och testerna ger ett direkt resultat samt är lätta att presentera vidare med hjälp av rapporterna som sammanställs efter varje genomfört test.

– Tack vare att en resultatrapport kan laddas ned direkt efter avslutat test behöver vi inte återkoppla resultatet till kandidaten. Det spar också tid, menar Mats. 

Scania använder sig av MPA och ACE i så gott som all rekrytering, på alla olika enheter och nivåer. 

– Det är fantastiska verktyg som hjälper enormt i stora flöden. När vi en gång per år rekryterar till våra trainee-tjänster tar vi emot omkring 1 000 ansökningar och Masters tester används då som ett screeningverktyg. Genom matchning av resultaten mot upprättade kriterier har ett stort jobb redan gjorts och vi kan gå vidare med de mest relevanta och matchade kandidaterna. Testerna gör dessutom att vi kan utgå från validitet och använda mindre magkänsla, förklarar Mats.

VAR BEFINNER NI ER NU I SAMARBETET MED MASTER?

– Vi använder Masters system på en väldigt hög nivå och vi arbetar hela tiden med vidare förbättringar. Våra synpunkter på testernas innehåll och funktionalitet gör att de kan utvecklas vidare av Master. Det känns alltid enkelt att samarbeta med Master. De är professionella, tillgängliga, pedagogiska och har en hög nivå på sina utbildningar. Jag har alltid upplevt dem resonabla vad gäller avtalsinnehåll för att hitta det som passar för oss, säger Mats.

HAR NI UNDER RESANS GÅNG STÖTT PÅ SVÅRIGHETER ELLER UTMANINGAR?

– Att från starten få rekryterande chefer att förstå värdet av dessa tester.
Utmaningen från början var att få gehör från linjeorganisationerna. Idag ser alla detta som en tillgång, avslutar Mats Andersson.


DET BÄSTA MED MASTERS TESTER ENLIGT MATS ANDERSSON:Mats Scania

  • Testerna är enkla att skicka ut till kandidater.
  • De ger ett snabbt resultat till testpersonen och företaget.
  • Rapporterna är lätta att förstå och presentera vidare för rekryterande chef.
  • Testerna går att anpassa efter situationen/tjänsten.
  • Det är en enorm hjälp i stora rekryteringsflöden.
  • Ett pålitligt screeningverktyg tidigt i rekryteringsprocessen.
  • Förkortar en lång startsträcka i rekryteringssammanhang.

TIPS FRÅN MATS ANDERSSON, REKRYTERINGSSPECIALIST: 

– Låt organisationen/verksamheten tidigt bli informerade om Master och dess olika testverktyg. Involvera chefer tidigt i processen och låt de vara med och se värdet av att använda personlighets- och kapacitetstest som MPA och ACE. Förklara betydelsen av att jobba mindre med magkänsla och mer med validitet.