{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TA ENKELT FRAM KRAVPROFILER I CORE MED GUIDE

Här finner du en digital guide för att ta fram ett Criteria för CORE. 

CORE Jobbanalys bygger på en ekvation som räknar ut frekvens av vissa typer av arbetsuppgifter samt vad konsekvenserna blir av mänskliga fel. Den passar att använda i digitala möten när du sitter tillsammans med en rekryterande chef.

Vill du spara guiden för en specifik roll kan du spara en kopia som pdf eller skriva ut den. Guiden kan sedan raderas och återanvändas för nästa jobbanalys. Guiden innehåller formler som är dolda.

Resultatet presenteras i en lägsta CORE-poäng för att klara av tjänstens krav. Denna poäng för du in som ett nytt Criteria i MPP och jämför dina sökande eller kandidater mot. Vid relativt komplexa tjänster kan du dra intervallen ända upp till 10 eftersom det aldrig är en nackdel att sökande får en hög CORE-poäng.

I tjänster med höga krav och större andel sökanden kan du nyttja CORE som ett screeningverktyg och utgå från att de personer med högst matchning mot Criteria är kvalificerade att gå vidare i processen. Vi rekommenderar starkt att du alltid för in CORE-Criteria i MPP som du sedan jämför dina testpersoner mot för att säkerställa att ditt beslut om testpersonen alltid är korrekt. MPP tar i denna process fram en matchningsgrad som anger kvalificeringen, över 75% match är nivån man ska uppnå för att nå kvalificering. 

Fördelen med analysen är att vi också tar CORE-testets felmarginaler i beaktande och kan därmed vara trygga i att fatta välgrundade beslut. Utan analys kan risken finnas att beslut fattas utifrån grafiska resultat som inte anger var gränsen för kvalificering går. Detta innebär bl a att om guiden ger en lägsta CORE-poäng om 6 så kommer sökanden med minst 5 i CORE-poäng att vara kvalificerade.

 

Here is the English version of the CORE Job analysis (works in English version of MS Excel).