{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vi vill hjälpa dig!

Nedan följer ett antal områden som vi ofta får frågor om inför testifyllandet. Låt oss börja med det viktigaste, varför ska jag fylla i test?

Det sägs ofta att människor anställs på grund av sin formella kompetens men avskedas på grund av sin personlighet. Psykologiska faktorer är viktiga för hur människor arbetar, samarbetar och utvecklas som en del av en organisation, men de förbises ofta.

Testning kan lyfta fram sådana faktorer och skapa en medvetenhet om personliga styrkor och fallgropar. Denna medvetenhet är en fördel för både dig och arbetsgivaren, då det handlar om att förutse om du kommer att lyckas i tjänsten eller inte i det givna företaget.

Typiska frågor från kandidater som ska testas

Testverktyg som våra används för att identifiera de mest kvalificerade kandidaterna eller lära känna kandidater på kort tid för att ta reda på hur väl kandidaten kommer att passa in i ett visst jobb i företaget. Tester kan även användas i samband med utveckling i jobbet.

Syftet med tester är att ge både dig och företaget en bättre förståelse för hur du kommer att passa in i företaget som helhet och vad detta innebär för ett framtida samarbete.

I allmänhet kommer du att känna dig obekväm eller stressad om du ständigt utmanas av problem som är för komplexa eller om du måste bete dig väldigt annorlunda än ditt föredragna beteende. Det är därför en fördel att ha kommit överens i förväg om det finns en matchning mellan kandidat och företag.

Om nervositet

Om du är nervös inför ett test, försök att tänka på de positiva aspekterna. Människor som blir nervösa är vanligtvis bättre på att förbereda sig för viktiga uppgifter - inklusive tester. Detta hjälper dig att säkerställa att du har en bra grund så att du inte underpresterar på grund av brist på förberedelser.

Du är inte den enda som känner någon form av spänning inför ett test. Det är helt normalt. Om du inte redan har gjort det, försök prata om det med personer du känner. Det hjälper ofta att höra hur andra upplever och hanterar liknande situationer.

Syftet med test eller tester

Om du redan har fått en inbjudan att genomföra ett test bör du också informeras om dess syfte. Om du inte vet, eller är osäker om dess syfte, kontakta avsändaren innan du genomför testet. Du kan till exempel fråga:

  • Vad mäter testet eller testerna och varför är det relevant i den här situationen?

  • Hur lång tid tar testet?
  • Vilken typ av feedback kan jag förvänta mig – muntlig feedback, skriftlig feedback i form av rapporter eller båda?


Alla som genomför ett test har rätt till återkoppling av något slag.

Genomförandet

Se till att du gör testet någonstans där du kan sitta ostört. Undvik att ta telefonsamtal, svara på mejl eller att bli avbruten längs vägen. 

Om det är ett logiskt test är det viktigt att du sitter där du kan koncentrera dig, är utvilad och har en miniräknare, anteckningspapper och penna redo om det behövs.

Genomför testerna på en dator med tangentbord så får du också rent tekniskt de bästa förutsättningarna. Det är lättare att göra fel eller trycka fel om du använder en touch screen. Vissa av våra tester fungerar inte med touch screens, vilket framgår i inledningen och presentationen av testet.  

Innan testet startar kommer vi att be dig fylla i ett antal frågor om dig själv. Informationen kommer inte att kunna användas av företaget du fyller i testet för utan används endast för att vi som testutgivare ska kunna följa upp hur våra tester fungerar och kunna erbjuda relevanta normgrupper.

Tillräcklig tid

Planera din tid för genomförandet av testerna och var noga med att ha tillräckligt mycket tid.

Se till att du på förhand vet hur mycket tid du behöver avsätta för att undvika stress.

Se också till att du är utvilad och ger dig själv de allra bästa förutsättningarna vid genomförandet.

Att genomföra testerna sent på kvällen kanske är ett måste på grund av yttre omständigheter, men att gå upp tidigare på morgonen och genomföra testerna då istället kanske innebär att du är mer utvilad?

Likheter och skillnader mellan olika tester

Även om mycket har gjorts för att klargöra vad personlighetstest och logiska test är, finns det fortfarande ett stort utrymme för tolkningen av vad dessa termer betyder.

Samtidigt finns det olika mätmetoder bakom de olika utvärderingarna. Bara för att två olika test båda kallas "personlighetstester" betyder det inte att de använder samma tillvägagångssätt eller uppnår samma resultat.

Till exempel kan personlighetstyperna i de två testerna ha liknande namn, men om man tittar närmare på definitionen av typerna kan det vara olika.

Testnormer

Normer består av många, ofta tusentals, av andra människors svar på ett givet test. Genom att jämföra dessa svar är det möjligt att härleda en given kandidats poäng på ett test. 

Att bygga bra normer är inte bara en fråga om att ha många resultat. Kandidater vars resultat ingår i normen bör också vara representativa för den del av befolkningen som testet riktar sig till. Till exempel kan en vuxen uppnå mycket hög poäng i ett logiskt test som är normerat för 12-åringar, trots att den vuxne skulle uppnå ett mediokert resultat i samma test där normeringen motsvarar personer i hans ålder.

Masters tester använder uppdaterade, representativa normer, som är en del av vårt åtagande för att ge giltiga och meningsfulla resultat i våra tester.

Tester är valida och objektiva

Om de används på rätt sätt kan psykologiska tester ge resultat som är både giltiga och objektiva när det gäller att anställa och utveckla människor. För att så ska vara fallet måste testet utvecklas på vetenskaplig grund med tonvikt på vem som ska använda det och för vilket syfte det är avsett.

Rättvisa

Skapandet av rättvisa tester är en ständig strävan. Frågorna och skalorna som används i testet får inte oavsiktligt påverkas av kön, åldersgrupp, utbildningsnivå och så vidare. Dessutom ska normerna ständigt uppdateras. Detta är en del av arbetet som fortsätter "bakom kulisserna" på Master.

Master ägnar dessutom mycket ansträngning åt att korrekt utbilda användarna av våra tester. Vår erfarenhet säger oss att detta återspeglas i kandidaternas positiva upplevelse av våra testlösningar. Som exempel, när du genomgår Masters tester kommer du alltid att kunna få en rapport med en förklaring av ditt testresultat, och du bör alltid ha namnet på den behöriga användare som testat dig om du har några frågor angående bedömningen. Om du är orolig för om du eller andra behandlas orättvist i förhållande till Masters tester eller i en specifik rekryteringsprocess, vänligen kontakta oss.

Särskilda behov

Om du har särskilda behov råder vi dig att berätta vilka typer av anpassningar du brukar ha eller vilka åtgärder som behöver tas innan du svarar på ett test.

Om du till exempel lider av dyslexi i mindre eller högre grad kan det innebära att du behöver lässtöd eller behöver svara på en speciell variant av Masters logiska tester.

I vissa fall så kan testet inte vara anpassat för dina särskilda behov. Det får inte innebära att du blir bortsorterad i processen! Företaget måste då erbjuda en anpassning just för dig. Blir du osäker kring detta så hjälper vi dig att hitta en lösning tillsammans med det rekryterande företaget.