{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

BRIGHT – HITTA DE BÄSTA KANDIDATERNA TILL SERVICEYRKEN

BRIGHT hjälper dig identifiera de personer som uppvisar de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

OPTO – FÖRUTSÄGER PRESTATION

OPTO är en personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5) som mäter beteenden direkt relaterade till prestation på jobbet.

MPA – PERSONLIGHETSTEST FÖR TRÄFFSÄKER REKRYTERING

MPA är en väl dokumenterad personlighetstest för en grundlig och strukturerad teståterkoppling. Det klassiska valet för HR-experter.

ACE – KAPACITETSTEST SOM FÖRUTSER FRAMTIDA FRAMGÅNG

ACE mäter kandidaternas förmåga att förvärva ny kunskap, analysera och lösa problem så att du kan känna dig trygg med att den som anställs klarar komplexa uppgifter

EASI UTVECKLINGSTEST BASERAD PÅ FEMFAKTORMODELLEN (BIG 5)

EASI hjälper dig att upptäcka beteende och motivation i jobbet. Du får ett visuellt kraftfullt verktyg för att skapa individ-, team- och ledarutveckling.

CORE - Kapacitetstest för alla roller

CORE ger dig viktig information om kandidatens problemlösningsförmåga och inlärning.

No Acquisition Found
No Development Found
No Leadership Found
No Test category Found