{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Anmäl dig till våra utbildningar

Vi anordnar öppna, digitala certifieringsutbildningar i våra testverktyg samt en rekryteringsutbildning som förbereder dig för certifiering hos DNV (certifierad rekryterare).

När du anmäler dig till en utbildning så applicerar vi följande av- och ombokningsregler;

Vid avbokning mellan 15-28 dagar före lärarlett tillfälle debiteras 50% av ordinarie utbildningsavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100% av ordinarie utbildningsavgift. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Master. Vid avbokning pga. sjukdom utgår ingen debitering förutsatt att sjukintyg från läkare kan presenteras.

Master har rätt att ställa in en utbildning varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Varje certifiering innehåller e-learning. Om du inte har möjlighet att slutföra de obligatoriska delarna i e-learningen innan det digitala lärarledda utbildningstillfället kommer vi be dig att boka om till ett annat tillfälle. Samtliga deltagare behöver ligga på samma kunskapsnivå för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att upplevelsen och kvaliteten ska bli så bra som möjligt. Se därför till att du avsätter tid för e-learningen i god tid innan. Senast dagen innan det lärarledda digitala tillfället behöver din e-learning vara färdigställd och då kommer du att få din inbjudan. 

Aktuella utbildningsdatum för avslutande lärarledda digitala tillfällen:

MPA
1 och 8 september kl. 09.00-13.00 båda dagarna
6 och 13 oktober kl. 09.00-13.00 båda dagarna
10 och 16 november kl. 09.00-13.00 båda dagarna
8 och 15 december kl. 09.00-13.00 båda dagarna

OPTO
25 och 31 augusti kl. 09.00-13.00 båda dagarna
22 och 29 september kl. 09.00-13.00 båda dagarna
19 och 27 oktober kl. 09.00-13.00 båda dagarna
24 och 30 november kl. 09.00-13.00 båda dagarna

ACE
26 augusti kl. 09.00-13.00
30 september kl. 09.00-13.00
28 oktober kl. 09.00-13.00
25 november kl. 09.00-13.00

EASI
7 och 14 oktober kl. 09.00-13.00 båda dagarna

Rekryteringsutbildning - förberedande för DNV certifiering
15 och 16 september kl. 09.00-17.00 båda dagarna
20 och 21 oktober kl. 09.00-17.00 båda dagarna
17 och 18 november kl. 09.00-17.00 båda dagarna


Klicka på "Anmälan till certifiering" eller "Anmälan till rekryteringsutbildning" för att välja datum och anmäla dig till respektive utbildning. Vill du anmäla dig till flera utbildningar behöver du fylla i ett formulär per utbildning. 

Rekryteringsutbildning - förberedande för DNV certifiering

Rekryteringsutbildningen är godkänd av DNV för att deltagaren ska kunna certifiera sig enligt DNv;s standard. 

Utbildningens kursplan och certifiering utgår från forskning, internationella standarder och gällande lagar (DNV GL, ISO 10667, ISO 30405, EFPA standarder mfl).  

Företag kan använda utbildningen som strukturerad kompetensutveckling som säkerställer efterlevnad av branschstandarder, lagar och vedertagen forskning inom rekrytering. Den kunskap om nyckeltal, effektivitet och rekryteringsmetodik som ges under utbildningen gör att ni som företag kan arbeta mer konsultativt mot kunder/rekryterande chefer än att bara fylla en vakans. Eftersom utbildningen följer globala standarder kan du vara säker på att den håller samma nivå som motsvarande utbildningar av andra leverantörer och utbildningar utanför landsgränsen, som i exempelvis Norge.

Mål och kursinnehåll
Utbildningen ger kursdeltagarna större förståelse för hur sökandet och urvalet av kandidater kan göras så träffsäkert och effektivt som möjligt. Kursdeltagarna får bl.a. lära sig att:

  • Designa, utvärdera och validera rekryteringsprocesser
  • Arbetsanalyser och kravställning
  • Göra kostnads- och nyttoanalyser vid rekrytering
  • Utvärdera rekryteringstjänsters pris och kvalitet
  • Göra modeller för kundundersökningar och kandidatupplevelser, utvärdera bedömningar
  • Bedöma arbetspsykologiska testverktyg
  • Jobba efter rådande lagstiftning, branschkrav och standarder inom rekrytering

Kursledare är Johanna di Sivo, Certifierad rekryterare enligt DNV

Kurstillfällen
Vi genomför utbildningar vid företagsspecifika tillfällen.