{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vi utvecklar arbetspsykologiska tester och analysverktyg som gör det möjligt för våra kunder att rekrytera rätt person till rätt position på företaget. Att löpande genomföra lyckade rekryteringar är nödvändigt för att organisationen ska prestera bra och för att ditt företag ska nå sina affärsmål.

Våra analysplattform Metis gör det möjligt att jobba strukturerat med HR-frågor och att etablera transparens och mätbarhet i förhållande till företagets viktigaste KPI:er. Som kund hos oss erbjuds du en mycket hög servicenivå. Vi hjälper dig med alla steg i implementationen, bidrar med underlag till intern utbildning och med metodik som passar ditt företag.

Bland våra kunder finns allt från större internationella företag till företag specialiserade på rekrytering och bemanning.

VÅR HISTORIA OCH NUVARANDE VERKSAMHET

Master grundades 1985 av Bjarne Mønster, med många års samlad erfarenhet inom ledarskap och utbildning.

Under de första åren fokuserade Bjarne och hans team i första hand på utbildning, coachning och utveckling av befintliga medarbetare och ledare. Därefter tog Master uppdrag inom executive search och rekrytering. Parallellt utvecklades unika verktyg för bedömning och analyser. Sedan 1990-talet har utveckling av arbetspsykologiska verktyg och metoder stått i fokus för verksamheten.

Idag är Master den ledande europeiska leverantören av arbetspsykologiska test- och analysverktyg. Tillsammans med våra dotterbolag och partners finns vi representerade i större delen av världen. Våra lösningar finns tillgängliga på över 20 språk med nationella jämförelsenormer för ett stort antal länder.

VILKA VI ÄR

I Masters team ingår experter, medarbetare och konsulter från områdena psykologi, psykometri, HR, försäljning, IT, ledarskap och elitidrott. Gemensamt är det humanistiska synsättet beträffande arbetspsykologiska tester. Vi ska hjälpa människor att finna rätt jobb där de kan utvecklas, prestera och bidra till att företaget når sina mål.

Tillsammans bidrar våra medarbetare med unik insikt och kunskap om utmaningar inom HR i moderna företag och förutsättningarna i olika länder. Vi har medarbetare och konsulter med olika bakgrunder och erfarenheter som hjälper dig att utveckla ditt HR-arbete.

Master som företag eller Masters medarbetare är medlemmar i de viktigaste organisationerna inom vårt område:

  • American Psychological Association (APA)
  • Dansk Psykolog Forening (Danish Psychologists' Union)
  • The International Test Commission (ITC)
  • The Psychological Union for Research Methodolog

Master i samhället

Vi ser till att personer anställs på objektiva grunder, tack vare sin personlighet, kompetens och prestation. Vi verkar för att minska diskrimineringen i vårt samhälle och en rättvis chans för alla.