{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

OPTO får nya normer under 2022

Vi fortsätter utvecklingen av OPTO

Nya normer i OPTO

Vi fortsätter utvecklingen och underhållet av OPTO, vilket säkerställer att OPTO är en högkvalitativ lösning.

Den här gången har vi tittat på normerna, både uppdaterat befintliga normer och skapat nya normer. Den omfattande användningen av OPTO i många länder har inneburit att vi nu har tillräckligt med data för att skapa 11 olika normer. Detta innebär att Master nu kan erbjuda kunderna 10 lokala normer och en internationell norm baserad på mer än 16 000 svar. Detta är en enorm mängd data, och det säkerställer utmärkta normer i olika länder.

Att upprätthålla hög kvalitet på våra lösningar innebär att uppdatera normer baserade på de senaste uppgifterna som återspeglar normens lokalbefolkning. Men vad är en norm? Varför är det så viktigt när vi tittar på testresultat? Och varför kan poäng ändras när en norm uppdateras? Denna artikel kommer att gå på djupet och svara på dessa frågor.

Vad är en norm?

En norm kan beskrivas som en baslinje vi använder för att titta på en individs resultat. I psykologiska mätningar är vi intresserade av relativa poäng, där vi kan jämföra poäng och resultat med andra.

Låt oss föreställa oss en test som kan mäta hur extrovert en person är. Om en person får 15 poäng på den testen, vad betyder det? Är personen då extrovert? Vi kan egentligen inte dra någon slutsats bara av råpoängen. För att få mer information behöver vi en grupp av personer som också har gjort testen, som vi sedan kan jämföra poängen med. En sådan grupp kallas en normgrupp.

För att få en normgrupp låter vi minst 300 personer göra vår test, vi finner nu att den genomsnittliga poängen på testet är, låt oss säga, 11. Vi kan nu dra slutsatsen att vår testperson med en poäng på 15 är mer extrovert än den genomsnittliga personen i normgruppen. I Master konverterar vi dessa råpoäng till en igenkännbar skala som STEN-skalan (eller Standard Ten-skalan) med hjälp av normgruppens medelvärde och standardavvikelse. Detta gör det möjligt att jämföra en individs poäng med andra poäng med samma norm.

För att en normgrupp ska vara representativ måste den innehålla tillräckligt med svar från ett urval av personer som speglar målgruppen. Till exempel bör en norm för ett visst land spegla demografin hos befolkningen i det landet (kön, ålder, utbildningsnivå etc.). I allmänhet bör normgrupper minst innehålla 300 svar där resultat används för att fatta beslut med höga insatser. Alla normer som är mindre än 10 år gamla och har mer än 1 000 representativa svar anses av European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) vara utmärkta i förhållande till att fatta beslut med höga insatser till exempel i rekryteringssituationer (Evers et al, 2013). Vi vill att normgruppen ska vara representativ för befolkningen och för att säkerställa detta väger vi normgruppen efter befolkningens demografi. Det betyder att om demografin för Danmark visar att det finns 52% kvinnor i den arbetande befolkningen, men vi bara har 49% av testsvaren från kvinnor, så ger vi deras svar större vikt, så vi uppnår att ha samma viktade fördelning som den faktiska demografin.

Varför är normer viktiga?

Normer hjälper oss att säkerställa att en individs svar alltid jämförs med en representativ grupp. Allt för att undanröja omedveten diskriminering i en arbetspopulation, vilket skulle kunna vara fallet om kvinnor till exempel jämfördes med en grupp som endast består av män, eller om människor från låginkomstjobb bara jämfördes med personer med höginkomstjobb.

De normer vi väljer i rekrytering kan ha stor påverkan på resultaten hos kandidaterna. När man väljer normer bör testadministratören överväga vem de vill jämföra kandidaterna med. Om en rekryterare letar efter en person till en spansk arbetsplats är det viktigt att använda en spansk norm. Även om kandidaten kan vara från ett annat land, bör rekryteraren vara intresserad av att förstå hur den personen kommer att interagera i en spansk miljö. Om rekryteraren letar efter en extrovert person, skulle rekryteraren vilja veta om kandidaten är extrovert i spansk mening, eftersom detta kan skilja sig från andra kulturer.

Vanligtvis har en testleverantör inte lokala normer för att täcka hela världen men att ha högkvalitativa lösningar innebär att ha en mångfald i lokala normer. Inte minst att kunna erbjuda en internationell norm, som inkluderar en stor internationell befolkning. Detta är också ett fokus från externa granskningsorgan som British Society of Psychology (BPS) eller Det Norske Veritas (DNV) när de granskar våra lösningar och ackrediterar dem för användning inom HR.

Varför kan poäng ändras?

Det finns i stort sett tre saker som påverkar poängen och som kan ändra poängen för en kandidat:

För det första, när du använder en specifik normgrupp är det viktigt att komma ihåg att svar alltid är nyckeln till den gruppen. Om du använder en normgrupp baserad på till exempel spanjorer i arbetsför ålder tolkas alla resultat i det avseendet - hur testpersonen jämför sig med spanjorer i arbetsför ålder. Av detta följer att tolkningen av individen kan förändras avsevärt baserat på vem vi jämför den med, d.v.s. vilken norm som väljs.

En råpoäng om 15 kan vara över genomsnittet när man jämför med en finsk normgrupp, och personen kommer i så fall att få ett resultat av till exempel 7 på STEN-skalan. Den här personen kategoriseras som extrovert mot bakgrund av den finska normen. Men när vi till exempel använder en spansk norm kan 15 vara under genomsnittet, och när vi sedan omvandlar råpoängen till en STEN-skala med hjälp av den spanska normen kan det resultera i till exempel 5 på STEN-skalan, och du skulle kategorisera samma person som mindre extrovert, även om personens personlighet är densamma, och mätningen är densamma. Men det beror på att resultatet är kopplad till den valda normgruppen, och när vi ändrar normer ändrar vi jämförelsens baslinje.

För det andra, när vi uppdaterar en befintlig norm använder vi den senaste datan vi har för att ge den bäst uppdaterade bilden av normgruppen. Vi gör det eftersom vi vet att normer förändras över tid. Till exempel förändras åldersgrupper över tiden, eftersom åldersgrupper består av olika personer med olika livserfarenheter (Woods, R. och Clare, L., 2015). Därför förväntar vi oss en allmän förändring i genomsnittet av människors svar över tid. Och när stora livserfarenheter inträffar förväntar vi oss en allmän effekt på en befolkning. Därför är det avgörande att normgrupper uppdateras regelbundet och att de aldrig är mer än 10 år gamla (Evers et al, 2013).

Och för det tredje är sättet vi använder normer baserat på komplexa algoritmer, som då och då granskas och uppdateras för att återspegla den senaste forskningen på området. Detta är fallet med OPTO i normgranskningen, där vi också har uppdaterat algoritmen som vi använder för att beräkna omvandlingen av testresultat med hjälp av normer till STEN-poäng.

Resultatet av normuppdateringen är att kunder, användare och testpersoner kan vara säkra på att OPTO är uppdaterad och Master International kan garantera lösningens höga kvalitet under många år framöver. Naturligtvis blir arbetet aldrig klart och den pågående processen med att uppdatera och säkerställa hög kvalitet är vad vi i psykologteamet på Master International arbetar för. För tillfället är vi oerhört stolta över de många normer vi nu erbjuder (10 lokala + en internationell) och den stora mängden data som ligger till grund för normerna (+16 000), och vi ser fram emot framtida uppdateringar som kommer.

 

NORMGRUPP

Svar

Internationell norm (INT)

(N=16558)

Engelsk norm (GB-en)

(N=536)

USA norm (US-en)

(N=951)

Norsk norm (NO-no)

(N=5893)

Dansk norm (DK-da)

(N=1696)

Svensk norm (SE-sv)

(N=3863)

Finsk norm (FI-fi)

(N=1192)

Tysk norm (DE-de)

(N=487)

Schweizisk - tysktalande norm (CH-de )

(N=1055)

Fransk/ Schweizisk - fransktalande norm (FR-fr, CH-fr)

(N=386)

Mexikansk (spansk) norm (MX-es)

(N=530)

Tabell 1: OPTO-normer tillgängliga per april 2022.

 

Vill du veta mer om OPTO, klicka här.

Referenser:

Evers, A., Muñiz, J., Hagemeister, C. Høstmælingen, A., Lindley, P., and Sjöberg, A. (2013) EFPA Review model for the description and evaluation of psychological and educational tests. Version 4.2.6

Woods, R. T. and Clare, L. (edit.) (2015) Handbook of the Clinical Psychology of Ageing. John Wiley & Sons.

Category: Recruitment, Talent Acquisition
Tags: OPTO, BIG5

av: by Susanna Berntling
Datum: 10.05.2022