{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TA ENKELT FRAM EGNA KRAVPROFILER I ACE

När du har utmaningar med att hitta rätt målbild i rollen för ACE så har vi tagit fram ett frågeformulär med en jobbanalys för dig och/eller rekryterande chef att fylla i.

Jobbanalysen ligger på en egen hemsida. Den fungerar i digitala möten och kan fyllas i direkt på hemsidan. Vill du spara guiden för en specifik roll kan du spara en kopia som pdf. Guiden kan sedan raderas och återanvändas för nästa jobbanalys. 

Resultatet presenteras i en lägsta ACE-poäng för att klara av tjänstens krav. Denna poäng för du in som ett nytt Criteria i MPP och jämför dina sökande eller kandidater mot. Vid relativt komplexa tjänster kan du dra intervallen ända upp till 10 eftersom det aldrig är en nackdel att sökande får en hög ACE-poäng. Om du däremot får en lägre cut-off-poäng kan du följa instruktionen och lägga på ytterligare tre poäng åt höger. Dvs om din poäng blir 4, så ska ditt Criteria registreras med intervallen 4-7.

 

 

MEJLA REKRYTERANDE CHEF MED LÄNK TILL ACE JOBBANALYS

Förslag på mejl (kopiera och klistra in i ett mejl):

_____________________________________

Hej!

Innan vi sätter igång att rekrytera till den aktuella rollen vill jag be dig att fylla i ett frågeformulär.

Det hjälper oss att skapa en tydlig bild av den roll vi ska tillsätta. Formuläret ger oss ett värde som sätter en miniminivå för det logiska testet ACE. Detta test används för att bedöma vilka kandidater som är lämpliga för att klara av rollens komplexitet.

Klicka här och fyll i formuläret

När du är klar får du möjlighet att spara resultatet som en pdf. Tacksam om du sedan kan bifoga och skicka pdf:en i ett mejl till mig.

Stort tack på förhand!

______________________________________

Vi har även en pdf-guide för print om du vill genomföra en egen beräkning på utfallet. 

 

 

 

ACE I SCREENING

I tjänster med höga krav och större andel sökanden kan du nyttja ACE som ett screeningverktyg och utgå från att de personer med högst matchning mot Criteria är kvalificerade att gå vidare i processen. Vi rekommenderar starkt att du alltid för in ACE-Criteria i MPP som du sedan jämför dina sökande mot för att säkerställa att ditt beslut alltid är korrekt. MPP tar i denna process fram en matchningsgrad som anger kvalificeringen, över 75% match är nivån man ska uppnå för att nå kvalificering. Om du applicerar screening i ditt assessment i MPP, så kan du aktivera ett "stopp" i ditt assessment, vilket innebär att om personen inte uppnår minst 75% så kommer hen inte att få möjlighet att fylla i nästa test som finns i arbetsflödet i assessmentet. Här finns en video hur du går tillväga.

 

FÖRDEL MED CRITERIA

Fördelen med analysen är att vi också tar ACE-testets felmarginaler i beaktande och kan därmed vara trygga i att fatta välgrundade beslut. Utan analys kan risken finnas att beslut fattas utifrån grafiska resultat som inte anger var gränsen för kvalificering går. Detta innebär bl a att om guiden ger en lägsta ACE-poäng om 6 så kommer sökanden med minst 5 i ACE-poäng att vara kvalificerade.

 

ENGLISH VERSION OF ACE JOB ANALYSIS

Here is the English version of the webform for the ACE Job analysis.