{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Matchningsprocenten beräknas utifrån en avståndsalgoritm. För STEN-skalan som används i ACE är avståndet till 0% 3 STEN. Det betyder att en poäng på 3 eller mer utanför de angivna kriterierna ger en matchning på 0% på den givna dimensionen. Alla poäng inom Criteria-intervallen får 100% vid matchning.

Dessutom är minskningen av matchningsprocenten från 100% till noll inte linjär: matchningsprocenten går från 100% till 80% första halvan av avståndet till noll, och från 80% till 0% på den andra halvan. Följaktligen får man en relativt högre matchningsprocent ju närmare poängen är Criteria.

Matchningen påverkas även av vilken prioritet som sätts på skalan; en poäng på skala med hög prioritet kommer att minska mycket mer än om den hade låg prioritet om distans mellan poäng och Criteria finns.

Relaterade artiklar

English ACE support material

Giltigt ACE-resultat

ACE Confirm

Dyslexi

ACE Jobbanalys