{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

ACE-RESULTAT, NORMGRUPPER OCH SPRÅK

ACE-resultatet (logisk förmåga) och hastigheten (hur lång tid testpersonen har använt för att besvara frågorna) presenteras i en STEN-skala. Det är en tiogradig poängskala som står för Standard Ten. Varje STEN-poäng motsvarar en procentuell del av normgruppen, och fördelar sig enligt en normalfördelning, se här. Den senaste svenska normgruppen (insamlad under 2018) består av 9 408 svenskar i arbetsför ålder. Den representerar helt och hållet den svenska arbetsföra populationen (ingen övervikt av akademiker). Det finns totalt åtta ACE-normer att använda för jämförelse, bl a en internationell norm som består av drygt 32 000 personer. Välj norm baserat på var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget där tjänsten utförs.

SPRÅKVERSIONER
ACE kan fyllas i på 11 språk (svenska, engelska, danska, norska, finska, tyska, franska, spanska, polska, ryska och italienska) - språket väljs av testpersonen själv. 

ACE FÖR DYSLEKTIKER ELLER PERSONER MED SPRÅKLIGA HINDER
Det finns även en helt spatial version som är skapad för personer med språkliga hinder, som t ex dyslexi eller för de som inte talar något av de språk som ACE finns på. Den innehåller 22 frågor där testpersonen har 45 minuter till förfogande. Varje testperson kommer att bli ombedd att kontakta administratören av testet om språkliga hinder finns. Om personen hör av sig till dig med detta hinder, startar du ett nytt assessment och lägger till testet ACE Spatial Problemlösning och skickar en ny inbjudan till personen. 

Om språkliga hinder finns så bör man välja uppgifter som inte innehåller text (numeriska och verbala uppgifter) och när tiden är begränsad, det kan ge upphov till sämre resultat eftersom man inte får rätt förutsättningar för att kunna lösa uppgifterna på ett bra sätt.