{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

ACE TESTVERSIONER

Känner du dig osäker på vilket ACE-test du ska välja? ACE finns i nio versioner, där det finns en uppsättning högprecisionstester och en uppsättning standardprecisionstester.

HÖGPRECISION
Högprecisionstesterna har det gemensamt att de tar maximalt 75 minuter att genomföra. I det generella ACE-testet finns 24 frågor totalt. I de tre övriga finns mellan 20-28 frågor. Antalet är anpassat efter tiden och karaktären på frågorna.

STANDARDPRECISION
Standardprecisionstesterna finns i fem versioner - där fyra av dem, som innehåller minst två delskalor, tar maximalt 30 minuter att genomföra. I den generella versionen med alla tre delskalor finns 12 frågor. De övriga tre som innehåller två delskalor finns 10-18 frågor.

SPATIAL VERSION FÖR DYSLEKTIKER
Det rent spatiala testet som du kan använda för personer med dyslexi t ex, så är maxtiden satt till 45 minuter för 22 frågor.

BESLUT OM VILKET TEST
Hur beslutar du vilket test du ska välja? Först och främst finns det anledning att testa hur komplex rollen är, det gör du med fördel i vår digitala jobbanalys som anger vilket resultat man bör ha för att klara av komplexiteten i rollen. Blir lägsta-värdet lågt kan det finnas anledning att fundera på om testet är tillräckligt värdefullt att använda i rekryteringsprocessen.

Andra frågor att besvara är hur mycket erfarenhet kandidaten har? Hur avgörande är ACE-informationen? Var i processen väljer du att använda ACE? Vilken tjänst har kandidaten sökt? Kandidatens tidigare erfarenheter kan vara en vägledning till vilket test du väljer - ju mer erfarenhet desto kortare test. Väljer du att testa kandidater i slutskedet i en rekryteringsprocess kan det kortare testet räcka om du har mycket övrig information att tillgå. Testar du tidigt i processen (t ex screening) vill du vara säker på att beslutsunderlaget har en hög tillförlitlighet och då väljer du lämpligtvis ett högprecisionstest. Du har ju också möjlighet att ta bort någon delskala i det enskilda testet för att få en mer lämpad matchning mot den aktuella tjänsten. 

Ska du rekrytera till en chefstjänst rekommenderar vi dock att du alltid inkluderar samtliga tre funktionsområden för att få ett så brett spektra kring problemlösningsförmågan som möjligt. Tänk på att de tre funktionsområdena i ACE mäts mest effektivt med hjälp av högprecisionstesterna - ju fler frågor kring ett område desto mer trygghet i resultatet. Är du mer intresserad av den generella problemlösningsförmågan (totalresultatet) fungerar standardprecisionstesterna väl.