{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

ACE TESTVERSIONER

Känner du dig osäker på vilket ACE-test du ska välja? ACE finns i nio versioner, där det finns en uppsättning högprecisionstester och en uppsättning standardprecisionstester. Här hittar du en översikt över de olika testversionerna och deras innehåll.

ACE GENERELL PROBLEMLÖSNING (HÖGPRECISION)

Vårt långa generella test innehåller samtliga tre frågeområden och tar maximalt 75 minuter att genomföra. Åtta frågor för respektive område, dvs 24 frågor totalt.

ACE GENERELL PROBLEMLÖSNING (STANDARDPRECISION)

Vårt korta generella test innehåller samtliga tre frågeområden och tar maximalt 30 minuter att genomföra. Fyra frågor för respektive område, dvs 12 frågor totalt. Testet innehåller inga matrisfrågor i den verbala delen, därav den förkortade tiden i relation till antalet frågor.

ÖVRIGA TRE HÖGPRECISIONSTESTER
Högprecisionstesterna har det gemensamt att de tar maximalt 75 minuter att genomföra. De tre olika specialtesterna innehåller två frågeområden på upp till 28 frågor. Antalet är anpassat efter tiden och karaktären på frågorna.

ÖVRIGA TRE STANDARDPRECISIONSTESTER
Standardprecisionstesterna har det gemensamt att de tar maximalt 30 minuter att genomföra. De tre olika specialtesterna innehåller två frågeområden på upp till 14 frågor. Antalet är anpassat efter tiden och karaktären på frågorna.

SPATIAL VERSION FÖR DYSLEKTIKER
Det rent spatiala testet som du kan använda för personer med dyslexi t ex, så är maxtiden satt till 45 minuter för 22 frågor.

BESLUT OM VILKET TEST
Hur beslutar du vilket test du ska välja? Först och främst finns det anledning att testa hur komplex rollen är, det gör du med fördel i vår digitala jobbanalys som anger vilket resultat man bör ha för att klara av komplexiteten i rollen. Blir lägsta-värdet lågt kan det finnas anledning att fundera på om testet är tillräckligt värdefullt att använda i rekryteringsprocessen.

Andra frågor att besvara är hur mycket erfarenhet kandidaten har? Hur avgörande är ACE-informationen? Var i processen väljer du att använda ACE? Vilken tjänst har kandidaten sökt? Kandidatens tidigare erfarenheter kan vara en vägledning till vilket test du väljer.

Våra högprecisionstester är förstås de allra bästa testerna och ger ett verkligt mått på G. Våra standardprecisionstester ger en indikation på G. Notera att du inte ska lägga så stor vikt vid delskalorna om du använder de kortare testerna, de har för låg tillförlitlighet var för sig. Totalen, som anges som Logisk Analytisk förmåga, är där du ska göra en bedömning.

Väljer du att testa kandidater i slutskedet i en rekryteringsprocess kan det kortare testet räcka om du har väldigt mycket övrig information att tillgå, och du väljer att inte se resultatet som avgörande. Testar du tidigt i processen (t ex screening) vill du vara säker på att beslutsunderlaget har en hög tillförlitlighet och då väljer du lämpligtvis ett högprecisionstest. Du har ju också möjlighet att ta bort någon delskala i det enskilda testet för att få en mer lämpad matchning mot den aktuella tjänsten. 

Vår rekommendation är att alltid välja att testa kandidater så tidigt som möjligt, om logisk förmåga är avgörande, eftersom låga resultat hos kandidater som noteras sent i processen blir besvärande för alla inblandade parter.