{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR ACE?

ACE är ett kapacitetstest, eller kognitivt anlagstest, som mäter en persons maximala logiska analytiska förmåga. Testet är adaptivt och anpassar sig efter personens förmåga att besvara frågorna. ACE är ett sk. G-faktortest och mäter en persons generella mentala förmåga. Standardiserade tester som mäter den sk. G-faktorn är som mätmetod bland de mest effektiva i att identifiera en persons förmåga att prestera. Här finns en graf över olika metoders prediktiva validitet (prognosvärde).

 

OLIKA UPPGIFTER I ACE
De tre mest effektiva sätten att mäta g-faktorn är genom numeriska, verbala och spatiala frågor tillsammans. De numeriska frågorna mäter en numerisk förmåga som inte kräver mer kunskaper än de man får på gymnasienivå. I dessa ska man lösa en uppgift som presenteras i text, men som kräver att man behärskar de fyra räknesätten. De verbala frågorna kan antingen bestå av ordpar som ska paras ihop med ett annat ordpar, där ett ord i det andra ordparet saknas. Eller en mer eller mindre omfattande text som innehåller information där du ska förstå och ange hur saker hänger ihop. De verbala frågorna kräver inga specifika ordkunskaper. De spatiala frågorna innehåller olika grafiska figurer där du får ett mönster av åtta figurer där du ska hitta ett av fem alternativ som passar bäst in i mönstret. 

 

GRUNDERNA I ACE
Behöver du repetera grunderna i ACE? Här har du vårt förinspelade webinar om grunderna. Du kan också ta del av webinaret kring val av ACE-test

Om du vill läsa eller ladda ner skriftligt material så finns en ACE-manual.