{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

DELSKALORNAS BETYDELSE I TOTALRESULTATET

ACE presenteras dels i ett totalresultat (logiskt analytiskt tänkande) och dels utifrån delskalornas resultat (N, V, S). Delskalorna viktas olika i totalresultatet och anger inte ett genomsnittligt värde. Delskalan med högst betydelse i totalresultatet är den spatiala, därefter numerisk och sist verbal. Detta innebär att totalresultatet ibland kan upplevas som missvisande i förhållande till delskalorna men det beror just på viktningen och den algoritm som styr hur resultatet räknas ut.