{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

ACE CONFIRM


Vid tillfällen när du får höga ACE-resultat i t ex screening, kan du nyttja möjligheten att bekräfta en persons ACE-resultat. Confirm är en kort test som speglar svårighetsgraden på de frågor som den har klarat i det ursprungliga testet (med samma typ av frågor). Gå till aktuellt assessment i MPP, klicka på de tre prickarna längst till höger och klicka på Starta Confirm. Du får möjlighet att öppna Confirm direkt eller spara ner en länk som du kan skicka eller öppna någon annanstans. Testpersonen genomför Confirm på plats.

Personen får max 15 minuter på sig att besvara frågor på den svårighetsnivå som den har klarat i ursprungstesten. Om personen lyckas återupprepa bedriften att lösa frågorna korrekt avbryts testen direkt (det kan gå så snabbt som 4-5 min), om det är svårt så brukar det ta lite längre tid. Resultatet får personen själv inte reda utan du ser det när du klickar på Confirm igen, eller går till Analyser när du har markerat personen i assessmentet. Du kan också se resultatet i Intervjuguiden.

Det finns tre nivåer på resultatet:

  • Bekräftat
  • Nytt test rekommenderas
  • Obekräftat resultat

Vid bekräftat resultat har personen lyckats nå sitt ursprungsresultat och vid nytt test rekommenderas har personen inte riktigt lyckats. Vid Obekräftat resultat ligger personen långt ifrån sitt ursprungliga resultat. Fundera på vilka konsekvenser de olika resultaten ger och hur du ska kommunicera det till kandidaten.