{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TA ENKELT FRAM KRAVPROFILER I ACE MED GUIDE

Här finner du en pdf-guide och en digital guide för att ta fram ett Criteria för ACE. 

Jobbanalys ACE PDF bygger på en ekvation som räknar ut frekvens av vissa typer av arbetsuppgifter samt vad konsekvenserna blir av mänskliga fel. Den passar i utskrivet format i möten när du sitter tillsammans med en rekryterande chef.

NYHET! Vi har tagit fram en digital guide för att ta fram ett ACE-Criteria. Den lämpar sig i digitala möten och kan fyllas i direkt på datorn. Vill du spara guiden för en specifik roll kan du spara en kopia som pdf eller skriva ut den. Guiden kan sedan raderas och återanvändas för nästa jobbanalys. Guiden innehåller samma formler som i pdf:en, men är dolda.

Resultatet presenteras i en lägsta ACE-poäng för att klara av tjänstens krav. Denna poäng för du in som ett nytt Criteria i MPP och jämför dina sökande eller kandidater mot. Vid relativt komplexa tjänster kan du dra intervallen ända upp till 10 eftersom det aldrig är en nackdel att sökande får en hög ACE-poäng.

I tjänster med höga krav och större andel sökanden kan du nyttja ACE som ett screeningverktyg och utgå från att de personer med högst matchning mot Criteria är kvalificerade att gå vidare i processen. Vi rekommenderar starkt att du alltid för in ACE-Criteria i MPP som du sedan jämför dina testpersoner mot för att säkerställa att ditt beslut om testpersonen alltid är korrekt. MPP tar i denna process fram en matchningsgrad som anger kvalificeringen, över 75% match är nivån man ska uppnå för att nå kvalificering. 

Fördelen med analysen är att vi också tar ACE-testets felmarginaler i beaktande och kan därmed vara trygga i att fatta välgrundade beslut. Utan analys kan risken finnas att beslut fattas utifrån grafiska resultat som inte anger var gränsen för kvalificering går. Detta innebär bl a att om guiden ger en lägsta ACE-poäng om 6 så kommer sökanden med minst 5 i ACE-poäng att vara kvalificerade.

 

Here is the English version of the ACE Job analysis PDF (print version). And here is the English version of the digital guide for digital meetings (works in English version of MS Excel).