{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

ACE FÖR DYSLEKTIKER ELLER PERSONER MED SPRÅKLIGA HINDER


Det finns en helt spatial version som är skapad för personer med språkliga hinder, som t ex dyslexi eller för de som inte talar något av de språk som ACE finns på. Den innehåller 22 frågor där testpersonen har 45 minuter till förfogande. Varje testperson kommer att bli ombedd att kontakta administratören av testet om språkliga hinder finns. Om personen hör av sig till dig med detta hinder, startar du ett nytt assessment och lägger till testet ACE Spatial Problemlösning och skickar en ny inbjudan till personen. 

Om språkliga hinder finns så bör man välja uppgifter som inte innehåller text (numeriska och verbala uppgifter) och när tiden är begränsad, det kan ge upphov till sämre resultat eftersom man inte får rätt förutsättningar för att kunna lösa uppgifterna på ett bra sätt.