{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

GENOMFÖRANDE AV ACE

ACE kräver att du har besvarat ett visst antal frågor i testet för att resultatet ska bli giltigt. Understiger man gränsen för vad som är giltigt kommer det att flaggas i Metis (i analysvyn eller i intervjuguiden). Om man har genomfört för få frågor kommer resultatet att bli behäftat med en alltför stor felmarginal för att det ska gå att dra slutsatser. Denna situation kan endast uppstå om testtiden har tagit slut när personen inte har hunnit så långt i testet. Har man valt att hoppa över frågor kommer dessa att räknas som genomförda frågor, om än att resultatet blir felaktigt. Att hoppa över frågor innebär alltså att man inte får lika svåra frågor som om man genomför frågorna och försöker avge ett svar på var och en av de frågor man får. För att undvika situationer som dessa är det lämpligt att instruera personen att genomföra testet med inställningen att hellre avge ett svar än att hoppa över frågan. Det är också bättre att vara noggrann i genomförandet och att försöka disponera sin tid så gott man kan, även om det innebär att man inte hinner alla frågor.


ANALYS AV OLIKA RESULTAT OCH HASTIGHET
ACE är ett sk. powertest som mäter den maximala förmågan vilket innebär att fokus ligger på förmåga (ACE-poäng) även om hastigheten kan ge ytterligare en dimension till resultatet som speglar personens mentala snabbhet och beteende. Om personen har en hög förmåga och låg hastighet (inom giltighetsgränsen) kommer personen behöva lite mer tid för sin problemlösning, men klarar av problemlösning på en hög nivå. Personer med högt resultat och hög hastighet har både en hög problemlösande kapacitet och är snabba i genomförandet. Tyder på en mycket kraftfull kapacitet.