{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

GILTIGT ACE-RESULTAT

ACE-resultat räknas ut baserat på hur många frågor som testpersonen har gått igenom i testen. Om antalet är för få, så kommer du att få en varning i systemet som talar om för dig som användare att resultatet inte är pålitligt. Då antalet frågor i testen beror på vilken ACE-test du har valt så kommer även gränsen för när den situationen uppstår att variera. 

Om du använder ACE Generell Problemlösning (Högprecision) så krävs det att minst 10 frågor har genomgåtts för att resultatet ska anses giltigt. Notera att det innebär att tiden ska ha tagit slut och testpersonen inte har hunnit längre än till fråga 10 för att situationen ska uppstå. Att hoppa över frågor anses som besvarade frågor.

För ACE Generell Problemlösning (Standardprecision) krävs minst fem genomgångna frågor.

Det finns ingen anledning till oro vid resultat när testpersonen har valt att vara noggrann i genomförandet. Det visar på personens maxkapacitet på ett tydligt sätt.