{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

SKRIFTLIG ÅTERKOPPLING

Säkerställ att en rapport är nedladdningsbar i samband med att du upprättar ett nytt assessment i MPP. Under dropdown-listan vid Standardrapport för ACE väljer du Score report här. Då har du uppfyllt minimumkraven gällande återkoppling till sökande/kandidat. Det räcker alltså med att låta den sökande få ta del av sin rapport. Det skapar också en transparens i processen som kommer att vara till fördel för er som arbetsgivare. Ju mer transparens desto större möjlighet att kunna få tillbaka sanningsenliga svar från era sökande.

 

MUNTLIG TESTINTERVJU

Här hittar du ett underlag för att tillsammans med Poängrapport eller Intervjuguide genomföra en strukturerad muntlig testintervju: Checklista ACE. Här hittar du ett talmanus för att kunna hålla en inledning som innehåller alla del delar som du behöver informera din testperson om. 

 

VIDEO

Här visar vi i en video hur en ACE testintervju kan gå till.