{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Screening

BRIGHT är ett screeningverktyg ämnat för serviceyrken där man kan förvänta sig en stor volym av ansökningar. Här är vår reklamvideo som beskriver varför BRIGHT är ett test som kan öka kundnöjdhet, lönsamhet och servicegraden i ditt företag.