{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

BRIGHT-RESULTAT, NORMGRUPPER OCH SPRÅK

Resultatet i BRIGHT presenteras i en STEN-skala för respektive beteende. En tiogradig poängskala som står för Standard Ten. Varje STEN-poäng motsvarar en procentuell del av normgruppen, se fördelningen här.

Det finns sex normgrupper att tillgå; internationell, norsk, dansk, svensk, finsk, och en mexikansk (insamlade under 2019). Normerna representerar en arbetsför befolkning som arbetar i serviceroller. Samtliga normer övergår 300 personer.

Välj norm baserat på var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget där tjänsten utförs. 

Testpersonen som ska genomföra BRIGHT får möjlighet i samband ifyllandet av demografiska data att välja vilket språk som hen känner sig mest bekväm med. Det innebär att du som administratör av testen inte kan styra vilket språk testpersonen väljer för ifyllandet. Du måste dock se till att du väljer en inbjudningsmall i själva utskicket som personen förstår. Det finns en uppsättning standardmallar på olika språk att tillgå i dropdown-listan ovanför själva inbjudan.

Tänk på att val av språk är viktigt för utfallet. Om personen inte talar något av de  språk som BRIGHT finns på (svenska, engelska, danska, kinesiska (mandarin), finska, norska, polska och spanska) får man överväga andra mätmetoder för attityd och beteende kring service.