{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

BRIGHT finns i två versioner

En ämnad för serviceyrken som innehåller inslag av sälj. T ex medarbetare inom detaljhandeln, restaurang, hotell, försäljning etc. Det kallas då BRIGHT Service & Sälj. Det innehåller sex skalor som mäter beteenden och attityder som är viktiga för service och sälj. För serviceyrken utan inslag av sälj, som kundservice, väktarservice, vård, facility management etc, kan man välja att ta bort skalan som berör sälj (Självtillit inom sälj). Testet heter då BRIGHT Service.

Skalorna som inkluderas i BRIGHT Service & Sälj är: 

  • Integritet
  • Servicemedvetenhet
  • Självtillit inom sälj
  • Socialt självförtroende
  • Stresstålighet
  • Uthållighet