{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

BRIGHT I SCREENING

I en optimal process genomförs BRIGHT i screeningen av sökande i syfte att kunna identifiera vilka personer som är mest lämpade för att utöva yrket med den servicenivå som krävs. De personer som kvalificerar sig går vidare i processen för ytterligare bedömning. Testet tar ca 10 minuter att genomföra och kan genomföras på alla typer av devices, t ex smartphone. Varje sökande som fyller i testen får en skriftlig återkoppling i form av en poängrapport som innehåller det egna resultatet.

Mottagande chef kan från sitt håll få möjlighet att få en matchningsgrad mot satt Criteria och bara fatta beslut om den vidare processen baserat på det, eller få tillgång till en intervjuguide som dels grafiskt visar testresultat mot Criteria och dels ger förslag på frågor som kan ställas i en senare intervju.

Givetvis går det utmärkt att nyttja BRIGHT även i processer som inte har lika många sökande, men alltid i relation till ett specifikt Criteria för största möjliga effekt.