{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

BRIGHT-RAPPORTER (DEMO)

Varje sökande som fyller i testen får en skriftlig återkoppling i form av en poängrapport som innehåller det egna resultatet.

Mottagande chef kan från sitt håll få möjlighet att få en matchningsgrad mot satt Criteria och bara fatta beslut om den vidare processen baserat på det, eller få tillgång till en intervjuguide som dels grafiskt visar testresultat mot Criteria och dels ger förslag på frågor som kan ställas i en senare intervju.