{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TA FRAM CRITERIA I BRIGHT

För att kunna nyttja BRIGHT i rekryteringen av medarbetare behöver man definiera servicekriterier i själva testet, dvs ange vilka krav som ställs på service i den specifika tjänsten eller i företaget. Criteria tas fram i en strukturerad workshop som Master faciliterar. Criteria används sedan för att kunna avgöra vilka personer som matchar kraven bäst. BRIGHT blir därmed det nålsöga den sökande måste passera för att kvalificera sig.