{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

CORE I SCREENING

I tjänster med höga krav och större andel sökanden kan du nyttja CORE som ett screeningverktyg och utgå från att de personer med högst matchning mot Criteria är kvalificerade att gå vidare i processen.

Vi rekommenderar starkt att du alltid för in CORE-Criteria i MPP som du sedan jämför dina sökande mot för att säkerställa att ditt beslut alltid är korrekt. MPP tar i denna process fram en matchningsgrad som anger kvalificeringen, över 75% match är nivån man ska uppnå för att nå kvalificering.

Om du applicerar screening i ditt assessment i MPP, så kan du aktivera ett "stopp" i ditt assessment, vilket innebär att om personen inte uppnår minst 75% så kommer hen inte att få möjlighet att fylla i nästa test som finns i arbetsflödet i assessmentet. Här finns en video hur du går tillväga.