{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

MEJLA REKRYTERANDE CHEF MED LÄNK TILL CORE JOBBANALYS

Förslag på mejl på svenska (kopiera och klistra in i ett mejl):

_____________________________________

Hej!

Innan vi sätter igång att rekrytera till den aktuella rollen vill jag be dig att fylla i ett frågeformulär.

Det hjälper oss att skapa en tydlig bild av den roll vi ska tillsätta. Formuläret ger oss ett värde som sätter en miniminivå för det logiska testet CORE. Detta test används för att bedöma vilka kandidater som är lämpliga för att klara av rollens komplexitet.

Klicka här och fyll i formuläret

När du är klar får du möjlighet att spara resultatet som en pdf. Tacksam om du sedan kan bifoga och skicka pdf:en i ett mejl till mig.

Stort tack på förhand!

______________________________________

Suggestion for email in English (copy and paste into an email):

 

Hi,

Before we start recruiting for the current role, I would like to ask you to complete a questionnaire.

It helps us create a clear picture of the role we are to fill. The form gives us a value that sets a cut-off for the GMA test CORE. This test is used to assess which candidates are suitable to cope with the complexity of the role.

Click here and fill in the form

When you're done, you get the option to save the result as a pdf. Please save, attach and send the pdf in an email to me.

Thanks in advance!