{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR CORE?

CORE är ett kapacitetstest, eller kognitivt anlagstest, som mäter en persons generella kognitiva förmåga (GMA). GMA är en förmåga som används för problemlösning. Standardiserade tester som mäter den sk. G-faktorn är som mätmetod bland de mest effektiva i att identifiera en persons förmåga att prestera. Här finns en graf över olika metoders prediktiva validitet (prognosvärde).

 

UPPGIFTER I CORE
I CORE finns 19 uppgifter som innehåller matriser, dvs olika typer av grafiska figurer satta i ett mönster där ett alternativ saknas. Sex alternativ presenteras i randomiserad ordning och du ska välja ett av alternativen för att fullborda det logiska mönstret i matrisen.

Testpersonen har maximalt 35 minuter på sig för att lösa uppgifterna och tiden är väl tilltagen. Testet är ett sk powertest så ambitionen är att alla testpersoner ska hinna samtliga frågor för att vi verkligen ska kunna mäta personens maximala prestation.