{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

HUR FUNGERAR CORE FÖR DYSLEKTIKER ELLER PERSONER MED SPRÅKLIGA HINDER?


CORE lämpar sig i allmänhet för personer med språkhinder då samtliga uppgifter består av matriser. Se till att det finns en förståelse för instruktionen så går den att tillämpa på samtliga 19 uppgifter i CORE.

Uppgiften är att hitta ett alternativ av sex möjliga för att fullborda mönstret bland de 8 visade matriserna.