{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

SKRIFTLIG ÅTERKOPPLING

Säkerställ att en rapport är nedladdningsbar i samband med att du upprättar ett nytt assessment i MPP (gå in under Redigera arbetsflöde i ditt assessment och välj Score report under Rapporter). Då har du uppfyllt minimumkraven gällande återkoppling till sökande/kandidat. Det räcker alltså med att låta den sökande få ta del av sin rapport. Det skapar också en transparens i processen som kommer att vara till fördel för er som arbetsgivare. Ju mer transparens desto större möjlighet att kunna få tillbaka sanningsenliga svar från era sökande.

 

TESTINTERVJU

CORE Intervjuguide är en utförlig rapport som fungerar som ett stöd i en testintervju. Den påminner om inledning och GDPR-relaterad information såväl som ger exempel på frågeställningar kring problemlösning och testets genomförande. CORE Intervjuguide skrivs ut specifikt för kandidaten och finns tillgänglig i MPP. 

Önskar du ett talmanus som stöd för inledningen hittar du den här. Önskar du endast ett stöd för själva inledningen kan du använda dig av denna checklista.

 

VIDEO

Här hittar du en video som visar hur en testintervju kan gå till.