{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

EASI Fakta

Vad är EASI?

Teoretisk grund

EASI manual

Resultat, Normgrupper och Språk

Material för upphandling och sälj

EASI Genomförande och Användning

Att välja språk för testpersonen

Hur gör man en återkoppling?

EASI rapporter

Fördjupningsmaterial för teamanalyser