{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR EASI?

EASI är ett normativt utvecklingstest som nyttjas i olika utvecklingsinsatser som både kan röra individen eller ett team.

EASI är en akronym som hänvisar till fyra olika persontyper som speglas i den typologi som EASI utgör.

E står för Entusiasten
A står för Analytikern
S står för Supportern
I står för Implementeraren

EASI innehåller två deltest där det ena mäter beteende (vad man gör) och det andra mäter motivation (vad man trivs att göra). Respektive deltest består av 64 påståenden. Varje deltest tar ca 7 minuter att fylla i. Deltesterna resulterar i grafer som beskriver hur mycket man är av respektive persontyp i jämförelse med en norm. Deltesterna kan även läggas mot varandra i en sk gapanalys för att beskriva om det finns en samstämmighet mellan beteende och motivation. Ju mer graferna sammanfaller desto mer sannolikt att personen gör det den trivs med. Utfallet i deltesterna såväl som gapanalysen fungerar utmärkt för individutveckling, coaching, karriärutveckling etc. Du kan också sammanföra testresultat för flera personer i samma vy och kan därmed nyttja underlaget för teamanalys och teamutveckling.