{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

DEMOGRAFISKA DATA INNAN TESTFRÅGOR

Vid ifyllande av demografiska data frågar vi efter födelseår. Notera att svaret består av fyra siffror YYYY. Om man fyller i t ex födelsedatum, så kommer man inte att komma vidare i formuläret.

Vi frågar även efter antal års arbetserfarenhet. Notera att svaret ska anges i heltal utan ytterligare information, dvs endast en siffra som anger antal år ska anges. Skriver man något övrigt i rutan kommer man inte att komma vidare i formuläret.