{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

RESULTAT OCH NORMGRUPP

MPA-resultatet presenteras på en skala med fem resultatkolumner där respektive kolumn motsvarar en procentuell del av den normgrupp som testpersonens resultat jämförs med. Kolumnernas procentuella fördelning hittar du här. Den svenska normgruppen består av 20 868 svenskar i arbetsför ålder (motsvarande den svenska arbetsföra populationen). Den samlades in under 2019. I övrigt finns ca 23 normgrupper att tillgå för jämförelse beroende på var tjänsten är placerad, t ex en internationell normgrupp på mer än 100 000 personer.


FORMULÄRSPRÅK
MPA-formuläret som består av 160 påståenden finns idag på 22 språk, samtliga nordiska språk, estniska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska, holländska, portugisiska, polska, bulgariska, tjeckiska, slovenska, slovakiska, kroatiska, rumänska, ungerska, ryska och kinesiska (mandarin).