{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TESTSPRÅK


Testpersonen som ska genomföra OPTO får möjlighet i samband ifyllandet av demografiska data att välja vilket språk som hen känner sig mest bekväm med. Det innebär att du som administratör av testen inte kan styra vilket språk testpersonen väljer för ifyllandet. Du måste dock se till att du väljer en inbjudningsmall i själva utskicket som personen förstår. Det finns en uppsättning standardmallar på olika språk att tillgå i dropdown-listan ovanför själva inbjudan.

Tänk på att val av språk är viktigt för utfallet. Om personen inte talar något av de  språk som OPTO finns på (engelska, svenska, danska, finska, norska, franska, tyska och spanska) får man överväga andra mätmetoder för personlighet.