{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Stärker ert arbete inom Talent Acquisition

Nu kan du noggrant mäta g-faktor på cirka 20 minuter. Vårt nya digitala GMA-test, CORE, gör det lättare att uppnå målen för talangförvärv.

Från högvolymrekrytering och screening till slutlig kandidatutvärdering.

Vetenskapen om

CORE är ett kognitivt test baserat på teorin om g-faktor. Testet är utvecklat av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten på testet på en hög internationell nivå .

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists' Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO och CORE stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.