{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Få ut den fulla potentialen

EASI hjälper dig att upptäcka beteende och motivation i jobbet. Du får ett visuellt, kraftfullt verktyg för individ- och ledarutveckling.

check

Individuell utveckling

Med hjälp av EASI kan du säkerställa en riktad utvecklingsinsats för medarbetare på alla nivåer. Använd t.ex. EASI för medarbetarsamtal och coachningssamtal, handledning, instruktion etc.

manage

Teamutveckling

Baserat på teamets EASI-profiler kan du designa riktade utvecklingsprogram för både större och mindre team. Du får en mängd material för att utforma dina egna utvecklingsprocesser.

leader

Ledarutveckling

Med EASI-analyser av ledare och team kommer du att kunna ge ledaren starka verktyg för sin egna och teamets utveckling. Du kommer att kunna ge chefen förståelse för vilka utmaningar som finns för teamet och den enskilde individen.

outplacement

Karriärrådgivning

I outplacement eller omplacering kan du använda EASI för att bli medveten om testtagarens beteende och motivation. Identifiera styrkor och fallgropar i samband med olika val av karriärvägar.

phone

Försäljnings- och kommunikationsutbildning

Använd EASI målmedvetet i kommunikation- och försäljningsträning. Med fokus på deltagarnas egna typer kan du designa utbildningar som fokuserar på att anpassa kommunikationen till mottagaren.

Vetenskaplig grund

EASI är en typologitest baserad på femfaktormodellen.

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists' Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.

Vi visar gärna hur EASI skulle fungera för er, boka en kostnadsfri demo!