{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Välj och behåll rätt personer

Skapa bättre resultat för ditt företag genom att välja de bästa kandidaterna genom en strukturerad anställningsprocess. Med MPA kan du förutsäga beteende hos personer på jobbet och därmed välja de kandidater som matchar kraven i tjänsten.

selection

Rekrytering

MPA stöder din rekryteringsprocess genom att mäta kandidatens beteendepreferenser och samtidigt ge dig möjlighet att återkoppla strukturerat för att se kandidatens typiska beteende.

check

Onboarding

Använd MPA-resultatet när du planerar onboarding för nyanställda. Det är en bra utgångspunkt att ta hänsyn till dina anställdas preferenser i det nya jobbet.

organisation

Talent management

Låt MPA hjälpa dig att identifiera din organisations talanger. Analysera data på högpresterande och bestäm vilka profiler som matchar nyckelpositioner.

manage

Individuell utveckling

MPA adderar värde till anställdas fortsatta utveckling. Använd testresultat i 3 månaderssamtalet eller när du planerar utvecklingsinitiativ.

leader

Ledarutveckling

Använd MPA som ett stödverktyg för ledarutveckling. Med analyser av ledare och team kommer du att kunna ge ledaren starka verktyg för sin egna och teamets utveckling.

outplacement

Outplacement

Använd MPA för att avslöja arbetssökandes preferenser i förhållande till nästa jobb. Låt MPA vara ramen för en strukturerad intervju.

Vetenskapen bakom Master

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists' Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.

MPA har många olika nationella normer samt en gemensam internationell norm.

Vi visar gärna hur MPA skulle fungera för er, boka en kostnadsfri demo!