{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Välj medarbetare som presterar

Öka ditt företags resultat med en strukturerad anställningsprocess för att välja rätt personal. Med OPTO kan du förutsäga kandidaternas prestation i jobbet och därmed välja den bästa matchen.

OPTO bygger på Big Five-modellen och som mäter 8 personlighetsdimensioner som är mest relevanta för prestationer inom arbete.

Varje dimension innehåller aspekter som mäter specifika element i den dimensionen. Detta ger flexibilitet när det gäller den nödvändiga nivån av komplexitet och detaljer.

Användningsområden

OPTO är lämplig för användning inom bland annat:

  • Rekrytering
  • Talent Acquisition
  • Talent Management
  • Traineeprograms

Vetenskaplig grund

OPTO är en personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5) och framtagen enligt EFPA:s riktlinjer kring arbetspsykologisk testning. Testen är utvecklad av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten i testen på en hög internationell nivå.

OPTO innehåller olika nationella normer och en gemensam internationell norm.

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists' Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.

Här kan du läsa mer om processen kring att ta fram ett objektivt test och hur vi kan säkerställa att OPTO är en personlighetstest som inte diskriminerar.