{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Att använda BRIGHT

BRIGHT används för att sålla bland sökande och se hur bra de passar för olika servicetjänster. Det behövs ingen särskild certifiering, bara att du vet vilka krav som är viktiga för den roll där BRIGHT används. 🌟

När du använder BRIGHT som testverktyg i din process innebär det att:

👥 Du kan enklare hitta kandidater med rätt egenskaper för jobbet. 

⏰ Dina rekryteringssteg blir smidigare och sparar tid. 

📊 Din process blir mer grundad i forskning och bygger på starka bevis för vilka metoder som bäst identifierar de mest lämpliga personerna.