{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Varför du ska certifiera dig i OPTO

 • Du kommer att kunna lättare identifiera kandidater som har rätt egenskaper för tjänsten
 • Kandidater kommer att uppleva dig än mer professionell
 • Dina rekryteringsprocesser kommer att bli mer effektiva, vilket sparar tid.

Innehåll i utbildning

 • Grundläggande om tester - e-learning

 • OPTO Utbildning 1 - e-learning

  • Testens uppbyggnad och teoribildning, skapa kravprofiler, använda testen

 • OPTO Utbildning 2 - e-learning webinar

  • Vi delar upp rekryteringsprocessen i fem viktiga delar och går igenom de i webinarform.

 • OPTO Utbildning 3 Praktisk workshop - lärarledd digital utbildning

  • Hur använder man OPTO till vardags, träning i aspekter och dimensioner samt hur man genomför en återkoppling.

Nedan hittar du aktuella öppna tillfällen för Utbildning 3 som är schemalagda.

Kommande OPTO Utbildning 3

 • 19 och 26 oktober kl. 09.00-13.00 båda dagarna
 • 17 och 23 november kl. 09.00-13.00 båda dagarna