{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TA ENKELT FRAM EGNA KRAVPROFILER I CORE

När du har utmaningar med att hitta rätt målbild i rollen för CORE så har vi tagit fram ett frågeformulär med en jobbanalys för dig och/eller rekryterande chef att fylla i.

Jobbanalysen ligger på en egen hemsida. Den fungerar i digitala möten och kan fyllas i direkt på hemsidan. Vill du spara guiden för en specifik roll kan du spara en kopia som pdf. Guiden kan sedan raderas och återanvändas för nästa jobbanalys. 

Resultatet presenteras i en lägsta CORE-poäng för att klara av tjänstens krav. Denna poäng för du in som ett nytt Criteria i MPP och jämför dina sökande eller kandidater mot. Vid relativt komplexa tjänster kan du dra intervallen ända upp till 10 eftersom det aldrig är en nackdel att sökande får en hög CORE-poäng. Om du däremot får en lägre cut-off-poäng kan du följa instruktionen och lägga på ytterligare tre poäng åt höger. Dvs om din poäng blir 4, så ska ditt Criteria registreras med intervallen 4-7.

Vi har även en pdf-guide för print om du vill genomföra en egen beräkning på utfallet.

 

ENGLISH VERSION OF CORE JOB ANALYSIS

Here is the English CORE Job analysis webpage.