{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vi hjälper er att ta reda på vad för egenskaper och beteenden som ger framgång hos er

Identifiera framgångsrika beteenden i er organisation

Målen är bestämda och planerna är framtagna., när ni sedan sätter dem i verket ser ni att vissa når målen snabbare än andra, några når dem inte alls. Detta skapar onödig frustration i organisationer.

Kunskapen om vad som särskiljer de som når sina mål mot andra ger er ovärderlig information för nästkommande utvecklingsarbete och framtida rekryteringar.

Ni får med oss kunskapen och verktygen för att kunna nå era mål och tar bort onödig frustration.

Kravprofilsanalyser

Generellt i Norden är vi duktiga på att förklara vad en roll innehåller och dess ansvar. Dock är det vanligt att det saknas delar om befogenheter och önskade beteenden. Dessa beteenden är avgörande för att veta vad som krävs för att en person ska kunna göra sitt jobb bra.

Inom detta säkerställer ni att kravprofilerna stämmer överens med rollernas arbetsuppgifter.

Optimera era rekryteringsprocesser

Vi hjälper er att få effektiva rekryteringsprocesser utifrån era förutsättningar. Vanligtvis har företagen 3-5 olika processer beroende på antal roller som finns i organisationen. Processerna byggs utifrån vad som är mest fördelaktigt för att uppnå rekryteringsmålet.

Nyttoanalyser

Nyttoanalyser ger er information om vilken ekonomisk effekt en rekrytering medför

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och håller den fräsch och uppdateras dagligen. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.

REKRYTERA RÄTT PERSON

Öka träffsäkerheten i dina rekryteringar med hjälp av rekryteringstester som matchar kandidatens kognitiva förmåga och förväntade beteenden mot kravprofilen.m.

Förbättra kandidatupplevelsen

Bygg ditt arbetsgivarvarumärke med en rekryteringsprocess som är effektiv, transparent och objektiv - och som ger kandidaterna möjlighet att visa sin kompetens.

Stärk HR:s roll

Skapa en framgångsrik HR-funktion med hjälp av metoder och verktyg för strukturerat arbete med kartläggning, analys och mätning av måluppfyllnad.