{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

FÖRDELAR MED CRITERIA

Fördelen med analysen är att vi också tar CORE-testets felmarginaler i beaktande och kan därmed vara trygga i att fatta välgrundade beslut. Utan analys kan risken finnas att beslut fattas utifrån grafiska resultat som inte anger var gränsen för kvalificering går. Detta innebär bl a att om guiden ger en lägsta CORE-poäng om 6 så kommer sökanden med minst 5 i CORE-poäng att vara kvalificerade.