{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Ladda ner Masters generiska CORE Criteria

Criteria täcker minst 90% av de roller som finns i olika verksamheter. Välj Criteria som bäst motsvarar rollens karaktär utifrån definitionen..

Download Master's generic CORE Criterias

These three Criterias cover at least 90% of the roles found in various industries. Choose criteria that best align with the character of the role based on the definition.