{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

MATERIAL FÖR UPPDRAGSGIVARE OCH UPPHANDLING

Via knapparna nedan kan du ladda ner ett faktablad med psykometriska data samt en broschyr som beskriver CORE.

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Master, 08-32 42 42.

CORE FACTS IN ENGLISH

Through the buttons below, you can download a factsheet with psychometric data as well as a brochure describing CORE.

If you have questions or concerns, you are warmly welcome to contact us at Master, 08-32 42 42.