{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

CORE-RESULTAT, NORMGRUPPER OCH SPRÅK

Resultatet i CORE presenteras i en STEN-skala. En tiogradig poängskala som står för Standard Ten. Varje STEN-poäng motsvarar en procentuell del av normgruppen, se fördelningen här.

Det finns två normgrupper, en norsk och en internationell (insamlade under 2021). Den internationella består av 549 personer från olika länder och den norska består av 396 personer i arbetsför ålder. Välj norm baserat på var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget där tjänsten utförs. 

När det gäller personers generella förmåga så har inte kulturell bakgrund så stor betydelse eftersom kognitiv förmåga inte påverkas av det. Vi är relativt lika varandra över landsgränserna.

CORE finns på sju språk; svenska, engelska, danska, finska, norska, tyska och spanska (2024).

Below you can find a fact sheet with the updated information regarding norms, languages and relevant psychometric data in English.